Det yttersta ansvaret för ett aktiebolags verksamhet och utveckling har dess ägare, styrelse och vd. Det finns allvarliga fallgropar för en styrelsemedlem som i värsta fall kan leda till personligt betalningsansvar och åtal. Genom att gå en styrelseutbildning kan du undvika dessa fallgropar och bli mer medveten om vilka risker som finns. Du blir mer komfortabel med olika skarpa lägen som du som medlem i styrelsen kan hamna i. Du lär dig struktur, planering och om rätt prioriteringar för att fatta bra beslut men det handlar även om kompetensfördelning i styrelsen samt gruppdynamik.