1. Ägar-, styrelse- och operativa frågor och roller blandas.
2. Allt föränderligare omvärld ställer högra krav på utblick och omvärldsbevakning.
3. För mycket historik och nuläge, för lite strategi och framtid i styrelsearbetet.
4. För mycket diskussion och för få beslut i styrelsen.
5. Dålig kvalitet på beslutsunderlag, ledamöterna är ej pålästa.
6. VD saknar bollplank kring ex. försäljning, ledning och personalfrågor.
7. Styrelsen utgörs av ägarna (representations-styrd), ej sammansatt utifrån bolagets framtida mål (målstyrd).
8. Ägarna vill sälja bolaget inom några år, men har ingen erfarenhet av detta.