Drut

Executive Coaching – hitta ditt nästa styrelseuppdrag!

Coaching bygger på ett partnerskap som handlar om att du ska hitta dina egna svar och en tydlighet kopplat till vad du vill (dina mål) och vad som krävs för att komma dit (planer, strategier och genomförande).

Executive coaching syftar till att vässa dig i din roll, som vd, styrelseledamot eller styrelseordförande. Vi utforskar tillsammans vad du behöver för att hantera utmaningar och svårigheter samt hur du kan använda det som redan funkar bra och göra det ännu bättre. Ibland kan vi uppleva att tankarna går runt, runt i huvudet och det kan vara svårt att prioritera var fokus ska ligga. Ibland vet vi vad som behöver göras, men har svårt att komma till skott. Coaching är ett sätt att effektivisera tankeprocessen så att den snabbt blir tydlig för dig själv och du kan lägga energi på rätt ställe. Vi tar itu med just det du behöver, allt från mål, planer, strategier, nästa steg, förhållningssätt, prioriteringar till självförtroende, självkänsla, stress och mycket annat. Du är hela tiden med och styr processen. Det är tryggt att veta att personen som leder samtalet är lyhörd och har fokus på dig. Coachen utgår från dina önskemål, drivkrafter, värderingar och guidar dig till dina svar på hur du tar dig närmare just dina och/eller organisationens mål. Alla samtal är resultatfokuserade och du får alltid med dig något från tillfällena, vilket ofta leder till att du kan vilja testa något nytt mellan gånger.

I samtalen skapas utrymme för nya tankar och en kreativ process, där du blir tydlig i dina egna lösningar och svar. Coachingen sker enligt ICFs etiska riktlinjer. I vårt upplägg så ges 4 tillfällen (om 1h/tillfälle) till att börja med och vi har ett samarbete med Olivia Nicolin på Drut AB. Vill du veta mer så maila; info@sakrakvinnor.se

Olivia arbetar som certifierad coach (ICF) och förändringsledare, och hon brinner för att stärka människor och organisationer och för att skapa drivkraft, resultat, utveckling och tillit. Hon är civilingenjör med nästan 20 års erfarenhet av bla organisationsutveckling och ledarskap från näringslivet och har varit engagerad i både ledningsgrupp och styrelse.