Säkra Kvinnor Teatergatan

Ett stort socialt experiment

Sommaren har snart passerat och vi inser att allt inte blir som vanligt när hösten kommer. Fortsätta jobba hemma om möjligt, träffa bara närstående, hålla avstånd. Många har inte ens ett jobb att gå till på grund av minskad efterfrågan eller ändrat köpbeteende och så vidare. Ja, listan kan göras lång. Det som händer, och har hänt på kort tid, är ett stort socialt experiment där vi alla deltar på ett eller annat sätt antingen vi vill eller inte. Vi söker svar och lösningar på en rad frågor, eller åtminstone försöker finna nya vägar in i en framtid som redan är här. Som företag eller organisation behöver man göra verklighet av att tänka nytt, säkert helt nytt i många avseenden.

Vi har inte svaren på alla frågor, men helt klart bör man sätta fokus på att se över sammansättning och kompetens i sin styrelse.  Behöver vi annan kompetens än den vi har idag? Vilken kompetens behövs i så fall? På senare tid har vi märkt att en del företag och organisationer gör en noggrannare behovsanalys om vilken profil som behövs inför att en ny styrelsepost ska tillsättas. Även mindre bolag som inte haft någon extern styrelse börjar se över sin organisation och styrelsesammansättning för långsiktighet och lönsamhet. Gedigen styrelserekrytering ser vi som en av våra viktigaste uppgifter i Säkra Kvinnor framöver. Rätt person i kombination med rätt kompetens kan innebära en ljusare framtid för en verksamhet än den man möter utan att göra någon analys och förändring.

Längre ner i nyhetsbrevet kan du läsa om två profiler som bidrar till kompetens och nytänkande. Det är Bengt Petersson, revisor och lärare i ekonomiavsnittet i styrelseutbildningen. Bengt är en lysande pedagog med en gedigen kunskap och erfarenhet inom sitt område. Sedan har vi Martin Sjögren på ansvarig för offentliga upphandlingar på Randstad. Han föreläser inom rättvis rekrytering, HBTQI-frågor och employer branding liksom han försöker inspirera det offentliga Sverige att höja ribban när det kommer till sociala krav i upphandling.

Innan sommaren spekulerade vi kring formerna för våra kommande utbildningar och nätverksträffar. Vi är så glada över att kunna erbjuda både en digital och en traditionell styrelseutbildning under hösten. Vi kommer även att ha digitala nätverksträffar. Visst är det fysiska mötet svårslaget, men vi är men vi är övertygade om att nya och alternativa former är här för att stanna. Mitt i all osäkerhet är det också en spännande framtid vi går till mötes.

Våga tänk nytt & blandat är bäst!

Allt gott!
Malin, Susanne och Karina