En tydlig styrelseprofil – hjälp på vägen till ett styrelseuppdrag

I vårt senaste nyhetsbrev uppmärksammade vi på det beslut EUs ministerråd tog i mars om kvotering för det underrepresenterade könet i noterade bolagsstyrelser. Efter det har debattens vågor inte direkt gått skyhöga, men några kommentarer har det blivit, bland annat från Svenskt Näringsliv om att de anser det fel att ”EU ska lägga sig i vilka som ska sitta i styrelsen” (Dagens Industri 14 mars -22).
Intressant kommentar, eftersom vi inte känner till att EU ägnar sig åt valberedningsarbete. Det kanske vore bra eftersom en storbolagsdirektör i ett annat sammanhang menade att det bara finns ett fåtal kvinnor som kan platsa i en styrelse.

Vi vet att det finns många oerhört kompetenta kvinnor som är intresserade av att ta klivet in i en styrelse och bara väntar på att få ett uppdrag. Bara i vårt nätverk finns hundratals kvinnor som mycket väl skulle platsa i en bolagsstyrelse, men de har inte fått, eller tagit chansen.

En av utmaningarna med att det inte är fler kvinnor med styrelseuppdrag idag, som vi ser det, är hur rekryteringen går till eller avsaknaden av rekrytering. Det finns inga tydliga valberedningar att kommunicera med och bolagen själva ser inte vinsten med att ”fiska i hela dammen”. Istället söker man ofta i sina egna nätverk. Rekryteringen till styrelser är ju på långt när inte så utvecklad som till andra nyckelpositioner i ett företag.  Då kan uppsökande verksamhet vara en väg till förändring.

Ett av Säkra Kvinnors bidrag till ökad jämställdhet i styrelser och en ögonöppnare för ägare och ledning att se vinsten med rekrytera en extern styrelseledamot, är bland annat att erbjuda hjälp till den som vill ha ett styrelseuppdrag genom att stärka och tydliggöra sin styrelseprofil och styrelse-CV. Många som uttalar att de vill ha ett styrelseuppdrag, vet inte riktigt hur det ska gå till. Då kan vi vara en coachande part för hjälpa till att vässa styrelseprofilen och vara en länk in till den styrelse kandidaten själv är intresserad av att vara en del i.

När företrädare för bolagen upptäcker vinsten med en extern styrelseledamot och att det faktiskt finns kompetens som vill och kan ta sig an uppgiften, då kommer det att märkas i både i könsfördelning och i hållbara resultat.

Hör gärna av dig till någon av oss på Säkra Kvinnor om du vill veta mer om hur vi arbetar med frågan.