En del att lära från Island!

En ny lag på Island gör det olagligt att betala kvinnor mindre än män.
Företagen måste certifieras för att att visa att de har lika lön.
Island har i 9 år i rad rankats som det bästa landet i världen när det gäller jämställdhet mellan könen. Här har Sverige en del att lära anser vi!