Digitaliseringen – en transformation för styrelsen

Den ökade digitala användningen, som tar oss från ett post-industriellt samhälle till ett digitalt informationssamhälle, förändrar både vårt sätt att se på livet och hur vi agerar i vardagen.

Den påverkar på djupet ett företags affärsmodell och därmed i allra högsta grad styrelsens arbete.

Det som gällde då gäller inte nu; en ny verklighet utkristalliseras där vi får tänka nytt avseende hur kunderna väljer, hur vi tar betalt, kravet på allt från gratistjänster till transparens i företaget, hur immateriella tillgångar kan ersätta materiella… Har ni i er styrelse rätt kompetens för att ta företaget ännu ett steg in i den digitala världen och dess utmaningar?

Digitaliseringen för med sig fantastiska möjligheter – för den som är förberedd och kompetent på området. Digitaliseringen är därmed en styrelsefråga.