Det är vi som är Säkra Kvinnor Styrelsebalans!

Susanne Areschoug, Malin Friis-Liby och Karina Lindgren; Det är vi som är Säkra Kvinnor Styrelsebalans.

I en serie om 3 inlägg följer en kort presentation om oss var. Inlägg två handlar om

I huvudet på Malin Friis-Liby

Jag drivs av min tilltro till att laget levererar bättre resultat än en enskild person. Jag drivs även av ”utveckling framför avveckling” och jag har stor förmåga att omsätta att gå från ”vad till hur”. Detta är grundläggande i allt jag gör. Detta i kombination med att ökad jämställdhet i vårt samhälle och näringsliv kommer ge ett bättre resultat, både ekonomiskt men framförallt mänskligt.

Efter att i 10 år läst marknadsföring, affärsutveckling och ledarskap så fanns det hos mig fortfarande en förundran över vad är det som håller oss tillbaka, varför finns det inte mod till att förändra och dra nytta av allas kompetens. Vad gör att vi inte ändrar invanda strukturer och har en så-har-det-alltid-varit mentalitet.

Därför arbetar jag aktivt idag för att skapa en större kunskap och förståelse för vikten av att forma styrelser som har kraft att möta morgondagens kunder i en föränderlig värld. Som inte bara vill utan är modig nog att göra.

Därför grundade bland annat jag Säkra Kvinnor Styrelsebalans 2014 med en övertygelse om att balanserade styrelser bidrar till framgång och utveckling i näringslivet. Jag gläds varje dag över de förändringar vi varit med och skapat men jag tycker det går för långsamt! Jag vill driva på för jag vet att vi tillsammans med andra har kapacitet och kompetens att skapa större framgång. Är du nyfiken på vad mer jag har för tankar tveka inte att kontakta mig på malin.friis-liby@hosting.succe.com

Det är galet att det går så långsamt! Vill du vara med och förändra?