Det är med valberedningen det börjar!

Den här våren har varit olik alla andra vårar. När vi lägger den bakom oss och går in i sommaren, hoppas vi att den ska bli skön och avkopplande. Det blir förhoppningsvis en andningspaus för de av oss som har jobb eller skola att gå till. För alla som håller sig isolerade och inte kan träffa släkt och vänner på vanligt sätt, ger ljuset och värmen möjligheten att umgås utomhus. Det känns som en liten räddningsplanka när det är osäkert hur hösten kommer att gestalta sig.

Vi är glada över att ha kunnat genomföra de utbildningar och rekryteringar som varit inplanerade, men på anpassat sätt. Både i Styrelseutbildningen och JGL-utbildningen har våra deltagare fullföljt och fått sina diplom under juni månad. En riktigt fin avslutning på terminen! Rekryteringsuppdragen till styrelseposter har också haft full fart, vilket vi ser som ett gott tecken i tiden.

Nätverksträffarna som vi trodde bara gick att genomföra genom fysiska möten, fungerade långt över förväntan i digital form. När vi vågade pröva. Uppslutningen blev stor till följd av den ökade räckvidden.

Om efterfrågan finns, så kommer vi att erbjuda vissa utbildningar och nätverksträffar i digital form även i höst. Vi kommer självklart att ha kvar vårt tidigare upplägg. Även om det fungerar bra att ses digitalt så är det något speciellt att ses fysiskt. Även här kommer vi framöver att kunna säga – blandat är bäst!

Under våren har vi märkt att fler och fler har tagit kontakt med oss, antingen för att gå med i vår styrelsepool eller bara för att diskutera en viktig fråga. Det gör oss så oerhört glada. Ju fler som ser att vi behöver utveckla former och sammansättning i våra styrelser, desto snabbare kan vi flytta fram positionerna mot ett mer kreativt, effektivare och inte minst, roligare styrelsearbete. Detta sker naturligtvis inte av sig självt, framförallt inte om man går i de gamla mönstren och rekryterar likasinnade. Kanske kommer företag och organisationer se samma sak som politiken gjort de senaste månaderna; att länder med kvinnliga ledare som exempelvis i Norge, Finland och Nya Zeeland, klarat krisen kring pandemin på ett bättre sätt. Än så länge kan man inte dra några vetenskapliga slutsatser av detta, men forskare säger sig se en trend i att kvinnliga ledare efterfrågas och gör bra ifrån sig när det inträffar en kris eller problem som ska lösas och att detta är att betrakta som ”mjuka frågor”. För att överföra den här iakttagelsen tillsammans med alla andra erfarenheter och forskning till styrelsenivå, kan det vara timing att se över sammansättningen i företag och organisationer inför mötet med den nya tid som otvivelaktigt står för dörren. I en eller annan form. För det behövs en valberedning som kan och vet vad den ska göra, för att rekrytera de absolut bästa ledamöterna till den styrelse de är satta att ta fram förslag till.

Ett litet moln på styrelsehimlen är det ”jack” i kurvan man kan se vad gäller andelen kvinnor i börsbolagens styrelser som visas i den utredning som Andra AP-fonden nyligen genomfört. Det är inte fråga om mer än tiondelar, men ändå en indikation att vara uppmärksam på. Därför finns det flera anledningar till varför en kompetent valberedning är början till ett framgångsrikt styrelsearbete!

Vi stänger inte helt i sommar eftersom vi turas om att ha semester. Det kan däremot ta lite längre tid att få svar på mail eller bli uppringd på telefon. Ladda batterierna, njut av ledigheten och håll avstånd! På återseende i augusti.

Allt gott!
Malin, Susanne och Karina