Den ljusnande framtid

I veckan hade vi förmånen att få lyssna och samtala med Kristina Landgren Carestam på Säkra Kvinnors nätverksträff. Så befriande och inspirerande att höra hur Kristina som första kvinna i Sverige lyckades leda både ett kvinnligt och ett manligt landslag i lagidrott till VM-guld. Hon beskrev målande hur hon tänkt och agerat och hur hon tagit för sig i sin roll. Mycket tack vare stöttande och peppande föräldrar. I detta fallet speciellt sin pappa. Även om framgångarna varit många, fick vi också höra om motgångarna, och om att när man faller är det stora att resa sig igen. Det är då framgångarna fortsätter att komma.

När tränarkarriären var över tog Kristina klivet till en chefsroll i näringslivet. Där lyckades hon transformera erfarenheterna från idrotten på ett förtjänstfullt sätt. I den här kvinnan har vi ett lysande exempel på hur man tar vara på och överför erfarenheter från ett område till ett annat.

På senare år har Kristina engagerat sig i olika valberedningar och blivit varse att man genom detta jobb verkligen kan få saker att hända i en verksamhet. Finns det en valberedning och denna gör ett gott jobb, avspeglas det sedan i styrelsen osv. Ett av exemplen Kristina gav oss, var hur hon varit med och påverkat Svenska Innebandyförbundet med målsättningen om jämställda styrelser. Vilket också lyckades väl. Nu sprider Kristina sina goda erfarenheter kring valberedningens betydelse, främst inom idrotten. Vi hoppas att det ska spilla över till näringslivet.

Nyligen har vi  också inlett ett spännande samarbete med ett forskarteam om cirkulärt och hållbart företagande, där vår roll är att fokusera på styrelsens påverkan för långsiktighet och hållbarhet i ett företag. Vi ser fram emot att få berätta mer om detta när vi kommit en bit på väg.

I en tid där så mycket dystert målas upp, synes det som om de krafter som verkar för hållbarhet, på något sätt får förnyad energi. Vi tycker oss se att det händer mycket positivt runt omkring oss i den lilla damm vi befinner oss i. Även om det krävs oerhörda ansträngningar, innovationskraft och uthållighet för att nå de uppsatta hållbarhetsmålen som är nödvändiga för vår framtida existens, så tillåter vi oss att känna en god tillförsikt om att vi är på rätt väg.