Aktuellt

Därför ger kvinnliga styrelseledamöter bättre resultat

Forskning har visat att kvinnliga styrelseledamöter tenderar att bli mindre likriktade än sina manliga motsvarigheter eftersom de inte har något ”gubb-nätverk” att ta hänsyn till.
Det gör en styrelse med kvinnliga ledamöter mer benägen att utmana vd:s strategiska beslut samt pusha vederbörande att överväga olika alternativ.

Effekten i form av en mer försiktig hållning från vd var dessutom uppenbar redan vid så lite som en kvinna i styrelsen i form av positiva effekter på alltifrån marknadsvärde till avkastning på tillgångar och kapital.

Kvinnlig styrelserepresentation har positiva effekter på resultatet och det kan vara än viktigare i branscher där vd tenderar att ha en särskilt skev syn på sin kompetens och intelligens visavi sin faktiska förmåga.

Skriver Karl-Johan Byttner i VA 191002