Dags för nya vanor

Vid den här tiden på året återsamlas många styrelser för att påbörja höstens arbete. Är sammansättningen likadan som förra säsongen eller har ni fått nya medlemmar i styrelsen? Är upplägget på arbetet likadant som förra året?

I år har vi tvingats ändra på våra vanor på grund av pandemin. Resultatet har självfallet varit blandat och många gånger har det blivit mycket bättre än förväntat. Möjligheten att fortsätta arbeta hemma även när risken för smitta försvinner, upptäckten av vad man kan göra med digitala kommunikationskanaler, minskat resande, renässans för friluftsliv, ja listan på positiva följder av en påtvingad förändring kan göras lång.

Antalet minus blir också flera och behöver självfallet hanteras. Vad vi vill ha sagt med den här iakttagelsen från vårt håll är att det även i styrelsesammanhang kan vara läge att göra förändringar och förnya sig. Antingen om styrelsen ser exakt ut som föregående år eller om ni är några nya, så behövs större förändringar än att hålla styrelsemötena digitalt. Omvärlden har dramatiskt förändrats det senaste halvåret, ner på individnivå. Det innebär därmed ändrade behov och köpmönster.

Kan det vara läge för din styrelse att förnya sig?