Kategori: Valberedning

Solhatt och solglasögon

Det är med valberedningen det börjar!

Den här våren har varit olik alla andra vårar. När vi lägger den bakom oss och går in i sommaren, hoppas vi att den ska bli skön och avkopplande. Det blir förhoppningsvis en andningspaus för de av oss som har jobb eller skola att gå till. För alla som håller sig isolerade och inte kan

Läs mer...

Stadsbiblioteket 10.jpg beskuren

Vem har ansvar för affärsmodellen när omvärlden förändras?

Vi lever i en föränderlig värld. Ibland förändras omvärlden snabbt i en oväntad riktning. Vi ser idag ett stort tekniksprång som ändrar parametrarna i våra affärsmodeller. Vi ser att oväntade omvärldsfaktorer såsom en pandemi snabbt kan slå ut affärer.  Det gäller att alltid ta ett steg framåt och inte stå still, för då backar man

Läs mer...

Därför ger kvinnliga styrelseledamöter bättre resultat

Forskning har visat att kvinnliga styrelseledamöter tenderar att bli mindre likriktade än sina manliga motsvarigheter eftersom de inte har något ”gubb-nätverk” att ta hänsyn till.
Det gör en styrelse med kvinnliga ledamöter mer benägen att utmana vd:s strategiska beslut samt pusha vederbörande att överväga olika alternativ. Effekten i form av en mer försiktig hållning från vd

Läs mer...

Valberedning

Valberedning – att bereda val!

Vi vet alla att tiden har en tendens att rusa iväg, och vi vet, lika säkert, att mellan mars och juni infaller majoriteten av företagens bolagsstämmor. Hur ser det ut hos er? Har ni en utsedd valberedningsgrupp som arbetar strukturerat med styrelsens sammansättning eller tittar ni bland ert nära nätverk efter någon som kan ”passa

Läs mer...

tärningochmandat

Tar du ditt mandat?

Du som är ägare; Tar du det mandat du har för att tillsätta den bästa styrelsen? Och, har du talat om för din styrelse vad du vill att den skall åstadkomma? När uppdaterade du dina ägardirektiv senast? Mäktiga medelålders män i mörka kostymer. Så tänker sig många en bolagsstyrelse. Och det anmärkningsvärda är inte klichébilden

Läs mer...

Valberedning

Valberedning – att bereda val!

Vi vet alla att tiden har en tendens att rusa iväg, och vi vet, lika säkert, att mellan mars och juni infaller majoriteten av företagens bolagsstämmor. Hur ser det ut hos er? Har ni en utsedd valberedningsgrupp som arbetar strukturerat med styrelsens sammansättning eller tittar ni bland ert nära nätverk efter någon som kan ”passa

Läs mer...

Mångfald

Mångfald är bevisat lönsam

Varför ska man arbeta aktivt och medvetet med mångfald i en styrelse? Det snabba svaret är att ett välutvecklat mångfaldsarbete är den enskilt viktigaste faktorn när det kommer till att särskilja utmärkta verksamheter från genomsnittspresterarna. Det är därmed dags att verksamheter börjar ta in den väl underbyggda empiri som ligger till grund för att mångfald

Läs mer...

Modet att pröva nya arbetssätt

Modet att prova nya arbetssätt

Skillnaden kan vara hårfin mellan den styrelse som lyckas väl med uppdraget att göra ”sitt” bolag långsiktigt lönsamt och hållbart, och den styrelse som lyckas mindre väl. Yttre faktorer spelar naturligtvis roll, som konjunktur, sammansättning av ledamöter med mera. Men en skicklig och modig ordförande behöver inte gå över ån efter vatten, utan börjar sitt

Läs mer...