Kategori: Utbildningar

Varför detta hack i kurvan?

Vi har med intresse läst artikeln i DN från igår, med fokus på att Andelen kvinnor minskar i börsbolagens styrelser. Intervjun sker med Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden. som årligen mäter andelen kvinnor i de svenska börsbolagens ledningsgrupper och styrelser. Den senaste mätningen som publiceras i dagarna visar att andelen kvinnor i ledningen fortsätter öka (från 24

Läs mer...

Anita Lundberg

Månadens förebild – maj

Månadens förebild – Anita Lundberg Anita är en målmedveten logistiker som jobbat som chef och ledare på olika nivåer och tvärfunktionellt inom flera branscher som konfektion, transport, logistik, återvinning och betong/bygg. Hon arbetar för närvarande som produktionschef på det framgångsrika bolaget Thomas Betong. Anita älskar att möta och lära av andra människor och kulturer. På

Läs mer...

Stadsbiblioteket 10.jpg beskuren

Vem har ansvar för affärsmodellen när omvärlden förändras?

Vi lever i en föränderlig värld. Ibland förändras omvärlden snabbt i en oväntad riktning. Vi ser idag ett stort tekniksprång som ändrar parametrarna i våra affärsmodeller. Vi ser att oväntade omvärldsfaktorer såsom en pandemi snabbt kan slå ut affärer.  Det gäller att alltid ta ett steg framåt och inte stå still, för då backar man

Läs mer...

Growing leaders virtuellt ledarskap

VILL DU LÄRA DIG LEDA VIRTUELLT?

Till dig som arbetar i en styrelse eller ledningsgrupp idag! På distans där du inte träffar dina medarbetare och kollegor? Kanske gör du det jämt eller blev det så när förutsättningarna i världen och på din arbetsplats förändrades? Om du leder virtuellt är tekniken hygienfaktor, men du behöver lite vassare ledarskapsverktyg. Du har kanske redan

Läs mer...

IMG_7160

Annika Ebenholm om Samspelet i Styrelserummet

Annika Ebenholm, HSB Nordvästa Götaland, som har läst vår bok säger: ”Jag tycker jättemycket om den och har den som inspiration….. den används varje månad på något sätt…Största behållningen för mig är att den är rak och uppriktig, men även att upplägget inbjuder till diskussion om hur man har det och hur man egentligen skulle

Läs mer...

Gender-Equality

Övergripande mål i Sverige är att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar och vara aktiva medborgare

Vi ser att vi bör skapa förutsättningar för att både män och kvinnor ska få lika makt. Hur gör vi det? Jo, genom att rekrytera bredare till våra styrelser, men också genom att bidra till att utveckla befintliga styrelser. Många styrelser skulle kunna utvecklas genom att utnyttja den samlade kompetens som finns. Det kräver många

Läs mer...

Jämställdhet

Säkra Kvinnor Styrelsebalans certifierar styrelser i jämställdhet

För Säkra Kvinnor Styrelsebalans är jämställdhetsfrågan ytterst viktig för att skapa tillväxt och bygga långsiktigt hållbara företag. Utvecklingen går för långsamt och ledningsstrukturerna är relativt konstanta. Därför finns ett behov av att lyfta jämställdhets- och mångfaldsarbetet till styrelsenivå och att certifiera styrelser i jämställdhet. Se pressrelease här!

Läs mer...

balans i styrelsen

Samspelet i styrelserummet

Styrelseuppdraget är en spännande och viktig uppgift. Minns känslan av att komma in i styrelserummet och träffa kollegorna för allra första gången… Hur blev jag presenterad? Vilka frågor fick jag? Hur presenterade sig de övriga ledamöterna för mig, och vilka tankar for genom mitt huvud? Vad blev jag mest överraskad av och vad värdesatte jag

Läs mer...

styrelseutbildning-sakra-kvinnor

Nästa utbildningsstart för ”Diplomutbildning-Styrelsearbete i Ägarledda företag”

Utbildningsmål Målet med utbildningen är att deltagaren efteråt kan agera mer professionellt, effektivt och aktivt i styrelsearbetet i ägarledda bolag. Utbildningen utgår från den ram som en styrelseledamot arbetar inom i ett styrelsearbete. Det yttersta ansvaret för ett aktiebolags verksamhet och utveckling har dess ägare, styrelse och vd. För att skapa en styrelse som vill

Läs mer...