Kategori: Styrelserekrytering

Varför detta hack i kurvan?

Vi har med intresse läst artikeln i DN från igår, med fokus på att Andelen kvinnor minskar i börsbolagens styrelser. Intervjun sker med Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden. som årligen mäter andelen kvinnor i de svenska börsbolagens ledningsgrupper och styrelser. Den senaste mätningen som publiceras i dagarna visar att andelen kvinnor i ledningen fortsätter öka (från 24

Läs mer...

Stadsbiblioteket 10.jpg beskuren

Vem har ansvar för affärsmodellen när omvärlden förändras?

Vi lever i en föränderlig värld. Ibland förändras omvärlden snabbt i en oväntad riktning. Vi ser idag ett stort tekniksprång som ändrar parametrarna i våra affärsmodeller. Vi ser att oväntade omvärldsfaktorer såsom en pandemi snabbt kan slå ut affärer.  Det gäller att alltid ta ett steg framåt och inte stå still, för då backar man

Läs mer...

Stapp

Vi söker styrelseordförande till STAPP

STAPP tillverkar och säljer miljövänliga och säkra kulfång till skjutbanor som används av bland annat skytteklubbar, polis och militär i främst Sverige och USA. I Sverige är bolaget dominerande leverantör till den svenska försvarsmakten. Läs mer om bolaget på  www.stapp.se Vi söker en driven styrelseordförande som i ett nära samarbete med VD stakar ut vägen

Läs mer...

vagenut

Vi söker styrelsemedlemmar till Vägen ut! kooperativen

Är du intresserad av att vara med och utveckla företag som skapar samhällsförändring genom hållbara affärer? Lockas du av idén att fler människor ska få möjligheten att gå från bidragstagare till företagare i sociala företag? Vi söker nu nya styrelseledamöter till flera av Vägen ut! kooperativens företag. Ditt uppdrag Styrelsen har det övergripande ansvaret för

Läs mer...

Solideq

Vi söker en styrelseordförande till Solideq Group

Solideq Group är en koncern bestående av: Ställning Karlskoga AB, Sverige Solideq AS, Norge Solideq Stilladser A/S, Danmark.  Bolagens huvudverksamhet är försäljning av byggställningsutrustning via näthandel samt traditionell b2b försäljning. Koncernen bildades 4 September 2019. Dotterbolagen i Sverige och Norge har varit verksamma över 10 år och nyckelpersonal har mycket lång erfarenhet inom ställningsbranschen. Det

Läs mer...

Därför ger kvinnliga styrelseledamöter bättre resultat

Forskning har visat att kvinnliga styrelseledamöter tenderar att bli mindre likriktade än sina manliga motsvarigheter eftersom de inte har något ”gubb-nätverk” att ta hänsyn till.
Det gör en styrelse med kvinnliga ledamöter mer benägen att utmana vd:s strategiska beslut samt pusha vederbörande att överväga olika alternativ. Effekten i form av en mer försiktig hållning från vd

Läs mer...

Gender-Equality

Övergripande mål i Sverige är att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar och vara aktiva medborgare

Vi ser att vi bör skapa förutsättningar för att både män och kvinnor ska få lika makt. Hur gör vi det? Jo, genom att rekrytera bredare till våra styrelser, men också genom att bidra till att utveckla befintliga styrelser. Många styrelser skulle kunna utvecklas genom att utnyttja den samlade kompetens som finns. Det kräver många

Läs mer...

Employer Branding

Attraktivitet i styrelserummet ett måste vid chefsrekrytering

Enligt vår rekryteringsspecialist Susanne Areschoug har inte alla företag i Sverige ännu förstått allvaret i kandidatbristen och vad de behöver göra för att hantera den. Chefer är inte branschberoende på samma sätt som exempelvis specialister, vilket gör att de kan röra sig väldigt fritt på arbetsmarknaden. Företagen behöver därför arbeta aktivt för att både attrahera

Läs mer...

beans-in-cup-logo

Rekrytering styrelseordförande Beans in cup

UPPDRAGSFÖRFRÅGAN  I ett av våra uppdrag skall vi nu rekrytera en extern styrelseordförande till Beans in Cup.  Beans in Cup en av Sveriges ledande aktörer inom kaffe på jobbet. Företaget etablerades år 2017 genom en sammanslagning av tre olika, men ändå rätt så lika kaffebolag: Kaffebönan, Beans och inCup. Beans in Cup finns på 16

Läs mer...

Tiden

Att tänka på vid rekrytering till styrelsen

Förr i tiden ansågs ett styrelseuppdrag vara hedersamt att få och man satt ofta på sin post väldigt länge (kanske till och med hela sin livstid). Idag har synen ändrats och det är helt naturligt att se till företagets kompetensbehov och därmed också växla personer i styrelsen. Här gäller det att hitta en balans mellan

Läs mer...