Kategori: JGL – Jämställdhet, Genus, Ledarskap

Varför detta hack i kurvan?

Vi har med intresse läst artikeln i DN från igår, med fokus på att Andelen kvinnor minskar i börsbolagens styrelser. Intervjun sker med Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden. som årligen mäter andelen kvinnor i de svenska börsbolagens ledningsgrupper och styrelser. Den senaste mätningen som publiceras i dagarna visar att andelen kvinnor i ledningen fortsätter öka (från 24

Läs mer...

jamstalldhet

JGL startar 19 mars!

Färska siffror visar att 81% av styrelser består av män. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Så inleder FN sitt 5:e Globala Mål. Den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med företagets jämställdhets- och mångfaldsarbete är att

Läs mer...

Hur ska den moderna styrelsen hantera de snabba förändringarna i svenskt näringsliv?

Podcast avsnitt med Transforming Business – lyssna här! Förutsättningarna i Svenskt näringsliv förändras snabbt genom ny teknik, nya krav på datasäkerhet, ökad konkurrens, ändrade köpbeteenden och framförallt en ökad förväntan  på att företag jobbar med jämställdhet, hållbarhet och minskad korruption. Detta ställer givetvis stora krav på styrelsen. Lyssna till byBrick Managements podcast Transforming Business, där

Läs mer...

Därför ger kvinnliga styrelseledamöter bättre resultat

Forskning har visat att kvinnliga styrelseledamöter tenderar att bli mindre likriktade än sina manliga motsvarigheter eftersom de inte har något ”gubb-nätverk” att ta hänsyn till.
Det gör en styrelse med kvinnliga ledamöter mer benägen att utmana vd:s strategiska beslut samt pusha vederbörande att överväga olika alternativ. Effekten i form av en mer försiktig hållning från vd

Läs mer...

Gender-Equality

Övergripande mål i Sverige är att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar och vara aktiva medborgare

Vi ser att vi bör skapa förutsättningar för att både män och kvinnor ska få lika makt. Hur gör vi det? Jo, genom att rekrytera bredare till våra styrelser, men också genom att bidra till att utveckla befintliga styrelser. Många styrelser skulle kunna utvecklas genom att utnyttja den samlade kompetens som finns. Det kräver många

Läs mer...

Jämställdhet

Säkra Kvinnor Styrelsebalans certifierar styrelser i jämställdhet

För Säkra Kvinnor Styrelsebalans är jämställdhetsfrågan ytterst viktig för att skapa tillväxt och bygga långsiktigt hållbara företag. Utvecklingen går för långsamt och ledningsstrukturerna är relativt konstanta. Därför finns ett behov av att lyfta jämställdhets- och mångfaldsarbetet till styrelsenivå och att certifiera styrelser i jämställdhet. Se pressrelease här!

Läs mer...