Bryta mönster och tänka nya tankar

Under en längre tid har det skrivits, talats och samtalats om att vi är inne i ett paradigmskifte.

Det gäller inte bara samhället i stort utan påverkar i hög grad även våra styrelser, både i företag och i föreningslivet. Då ställer man sig frågan hur vi agerar.  Handlar vi reaktivt eller handlar vi framsynt och tänker i så nya kreativa tankebanor som man skulle önska? En styrelse är ju till för att skapa värde. Idag har vi också fler dimensioner än de rent ekonomiska värdena att tänka på, inte minst hållbarhetsmålen.
Kan man då tänka nya tankar i nya banor och skapa värde om man är samma gamla lag som ses på samma ställe och med samma dagordning som under lång tid tillbaka?  Visst kan man förnya sig, även om man inte byter ut ledamöter i en styrelse. Anser man att laget är väl sammansatt och motsvarar de förväntningar och kompetenser ägare och omvärld kan ha på ett värdeskapande och hållbart styrelsearbete, så kanske man bara behöver skruva lite på upplägg eller få inspiration från utsidan.

Vi vill ändå  hävda att när man går in i den omvälvande förändring vi nu ser, behövs det lite mer än bara finjustering. En bra början för dig eller er som ägare är att göra en behovsanalys över vilka kompetenser ni har i styrelsen och vilka kompetenser ni önskar er. Är gapet inte allt för stort så kan kompetensutveckling för någon person eller hela styrelsen, vara tillräckligt. I annat fall är nyrekrytering det bästa alternativet. Om man drar slutsatsen att rekrytering är det mest önskvärda alternativet, men att man inte vill peta någon person som varit och fortsatt är, av betydelse för verksamheten, då kan det vara bra alternativ att utöka styrelsen. Åtminstone under en övergångsperiod och om bolagsordning och stadgar tillåter.

Finns det en väl fungerande valberedning är styrelsesammansättning en uppgift för dem, men majoriteten av svenska bolag inte har någon valberedning. Då blir det oftast ägarna som får den uppgiften samtidigt som de har en funktion i styrelsen. Det är många olika roller för ett fåtal personer och kan vara svårt att få ett övergripande perspektiv. Den framsynte tar då  hjälp och man kan se flera olika alternativ. Mer om det i nästa nyhetsbrev.

PS. Om du eller någon du anser skulle behöva en styrelseutbildning, så startar vårens diplomutbildning i styrelsearbete den 22 mars. https://www.sakrakvinnor.se/styrelseutbildning/