Säkra Kvinnor

Blandat är bäst!

Ibland ändras förutsättningarna snabbt, men så hastigt som i dessa dagar är det inte många av oss  varit i närheten av.
Vi på Säkra Kvinnor försöker, precis som andra, anpassa oss efter den situation som är nu och tror att det kan komma något gott när krisen är över.

När det gäller den fortsatta driften och planering av inom företag och andra organisationer, kan det i oroliga tider kännas tryggt att hålla sig till det kända och invanda. Så kan det vara även när det gäller styrelsearbete. Här kan det eventuellt vara läge att tänka om, tänka nytt och smida planer. Med största sannolikhet kommer förutsättningarna om ett antal månader vara annorlunda än för ”Corona”.  När det akuta skedet är över så kan det vara klokt att fundera över hur verksamheten kan utvecklas. Ska vi utvidga styrelsen, förnya den, ta in adjungerad kompetents eller något annat? Är det en homogen styrelse kanske det är läge att rekrytera någon som tänker annorlunda.

Hör av dig till oss på Säkra Kvinnor om du behöver hjälp med rekrytering till ny styrelse eller bara vill ha ett bollplank i frågan. De kortare råden ger vi på ideell basis, kostnadsfritt.

Vill du bara ha inspiration, passa på att ta en titt i vår bok Samspelet i styrelserummet – nya drag för framtiden.

Våra pågående utbildningar kommer att genomföras och anpassas efter de rekommendationer som myndigheterna gått ut med. Vi håller våra deltagare uppdaterade allt eftersom.