Bilden av ett jämställt arbete börjar i tanken

Kajsa Kettil på Borås Tidning har intervjuat Marianne Nordmark, författare till vår bok ”Samspelet i styrelserummet” – läs gärna artikeln om ett jämställt arbete som börjar i tanken. #borastidning#samspeletistyrelserummet #mariannenordmark

http://www.bt.se/naringsliv/bilden-av-ett-jamstallt-arbete-borjar-i-tanken/