Bengt Petersson – nyfiken och engagerad revisor

Får vi presentera Bengt Petersson, omtyckt och kunnig lärare i ekonomiavsnittet i Säkra Kvinnors styrelseutbildning. Bengt har lång och gedigen erfarenhet som auktoriserad revisor bland annat hos KPMG och har undervisat i ekonomi för styrelser sedan mitten av -90 talet.

Han har varit påskrivande revisor för både listade bolag, större ägarledda och små och medelstora bolag i flertal olika branscher. Förutom revision och konsultation har han arbetat genomfört utbildning inom ekonomi och redovisning för flera aktörer och utbildningsinstitut. Han har även varit mentor för ett antal företagsledare.

Bengt beskriver sig själv att det som utmärker honom som yrkesperson är en analytisk förmåga att se problem i ett tidigt stadium och upprätta konkreta handlingsplaner.

Sedan 2016 driver Bengt sitt eget bolag B Consulting AB med konsultationer och utbildningar inom ekonomi som huvudsaklig inriktning.

Du får mycket beröm av dina elever, i ett viktigt ämne som av många kan uppfattas som krångligt och kanske till och med lite trist. Hur bär du dig åt för att få ämnet begripligt och till och med roligt?

Jag lutar mig mot min kompetens och mitt engagemang för ämnet. Utbildningen får inte ske av slentrian. Jag utformar och lägger upp mina pass som jag själv skulle vilja ha det om jag var elev. Jag vill förmedla både nytta och glädje till deltagarna. Det fina med just den här utbildningen är att vi är ganska ensamma om upplägget. Till exempel KBR-delen (Kontrollbalansräknings-delen), finns vad jag vet ingen annans stans i landet. Jag har haft flera erfarna elever som gått från mitt pass med helt ny kunskap och trygghet på området.

Eftersom du varit med så pass länge kanske du har någon rolig eller intressant episod att berätta.

-Det har hänt mycket intressant och roligt under mina år som utbildare. Några tillfällen jag minns extra väl. Ett av dem är vid en utbildning med ett 20-tal deltagare. Vi går den sedvanliga presentationsrundan. När turen kommer till en person i raden presenterar han sig som advokat och säger sig kunna ämnet mycket väl. Han är för övrigt engagerad i ett antal bolagsstyrelser och fortsätter med följande fras: ”Det ska bli kul att höra vad du har att säga i ämnet Bengt”. Utbildningsdagen genomförs och när det är dags att gå hem, sluter den här deltagaren upp vid Bengts sida och säger: ”Nu måste jag hem och fortsätta jobba. Det har under dagen gått upp för mig att jag har anknytning till tre bolag som har ekonomiska problem”. Tilläggas bör att Bengt efter det haft en god kontakt med deltagaren som också efterfrågat Bengts kompetens i ämnet.

Några kommentarer om Bengts avsnitt efter senaste utbildningsomgångens (juni 2020) utvärdering: ”Han har gett mig kunskap om mitt ansvar i styrelsen. Vilken entusiasm! Skulle behöva fler pass med honom. Sett till att jag förstår mer av alla siffror som presenteras. Han besitter stor kunskap i detta.”

I höst startar vi, precis som tidigare, Diplomutbildning Styrelsearbete i Göteborg. Vi är väldigt glada över att även genomföra en omgång helt digitalt, säger Malin Friis-Liby, utbildningsansvarig på Säkra Kvinnor – Styrelsebalans AB.

Den här våren har visat att marknaden på bred front är mogen för nya former av utbildningar. Vi hade uppfattningen om att det bara gick att genomföra en styrelseutbildning i fysisk form enligt vårt koncept. Men vi har gjort erfarenheten att många föredrar digital form, vilket är oerhört positivt på flera sätt. Bland annat ur miljö- och tillgänglighetsperspektivet, säger Malin.

Vill du veta mer eller anmäla dig till någon av höstens kurser kan du läsa mer på www.sakrakvinnor.se eller kontakta Malin Friis-Liby på mobil. 070-421 21 56 eller via e-post malin.friis-liby@hosting.succe.com