Attraktivitet i styrelserummet ett måste vid chefsrekrytering

Enligt vår rekryteringsspecialist Susanne Areschoug har inte alla företag i Sverige ännu förstått allvaret i kandidatbristen och vad de behöver göra för att hantera den. Chefer är inte branschberoende på samma sätt som exempelvis specialister, vilket gör att de kan röra sig väldigt fritt på arbetsmarknaden. Företagen behöver därför arbeta aktivt för att både attrahera och behålla de främsta cheferna. Här har styrelsen en väldigt viktig roll.
Chefer ställer högre och fler krav på arbetsgivaren än fast anställning och hög lön. Unga cheferna som idag gör sitt intåg på arbetsmarknaden vill arbeta på ett modernt företag med en modern styrelse, som delar deras värderingar och som har ett gott rykte.
Mångfald och balans i styrelsen blir på så vis också en fråga om konkurrenskraft och employer branding. För att locka till sig de främsta cheferna behöver företagen möta chefernas krav, ha en tydlig värdegrund och visa att det är möjligt för flera olika grupper att klättra i företaget. En jämställd styrelse kan därför vara en konkurrensfördel, säger Susanne.

Susanne tror också att företag behöver tänka nytt, och bredare, när de formar sina styrelser. Istället för att enbart leta efter kompetens och erfarenhet, kan man se till den potential kandidaten har. På så vis ökar man antalet relevanta kandidater och kan lätta på konkurrensen med andra arbetsgivare.
– Förutsättningarna för detta har aldrig varit bättre. De personlighets- och begåvningstester, som mer eller mindre är standard inom rekrytering, visar just vad en kandidat är förmögen att göra och vilken inställning och motivation han eller hon har, säger Susanne.

Vi lever i en tid av förändring, både vad gäller teknologi och demografi. Vi måste därför fråga oss själva vilka våra kunder är i framtiden? Ställer man de här frågorna kommer man att få en ökad mångfald i styrelserummen, det behöver inte vara svårare än så. Men visst, det krävs ett mått av mod för att göra den förändringen, avslutar Susanne.