ATT LYCKAS BYGGA ETT VÄL FUNGERANDE TEAM TROTS FYSISKT AVSTÅND

Här kommer några tips från Annika Stålhandske på Growing Leaders som jobbar med ledarskap och team. Annika och hennes kollega Emelie Palmér har speciellt fokuserat på virituellt ledarskap eftersom båda två har lång erfarenhet av att själva leda på det sättet och vi ser att deras sätt att jobba skulle lämpa sig väl även för styrelser. Förutom att slippa långa och dyra resor, kan arbetssättet innebära en mycket vidare rekryteringsbas för många styrelser.

Tre frågor till Annika Stålhandske.

– Vad krävs för att få till ett högpresterande team?
Team bygger man med gemensamt mål, en väl fungerande struktur, samarbete, spelregler och ett engagemang för teamet och målet. Om man skall få till detta trots att man aldrig träffas behöver allt vara ännu tydligare. Som ledare har du alltid ett stort ansvar men om du vill bygga ett högpresterande team på distans blir ditt arbete kring förberedelser och tanke kring alla de fem punkterna ännu viktigare. Du behöver avsätta tid för att få teamet att utvecklas!

– Hur gör man då, om man aldrig träffas?
Tekniken som finns är fantastisk och vårt hetaste tips är ”använd kameran”. Sitter du i ett möte där den tekniken är tillgänglig så skall du minnas att mer än 50% av kommunikationen kommer via vårt kroppsspråk. Så börja där. Som nummer två, se till att ni har en klar och tydlig bild av ert gemensamma mål. Avsätt tid och kraft till att skriva ned och återkomma till målet, jobba inte alltid som ett stort team låt olika delar inom teamet få jobba ihop med olika frågor – det skapar samarbete. Avsätt tid att förstå vad ni gör när och hur och framförallt vem – vilka olika roller har ni i teamet för att kunna uppnå ert mål? Slutligen lär er att fira virtuellt! Istället för en bulle går det att skicka runt en stafettpinne med positiv feedback!

– Så då behöver man aldrig träffas då?
Jo absolut träffas måste man göra hela tiden. Kom ihåg att träffas virtuellt är också att träffas. Men om frågan är ” behöver du aldrig träffas fysiskt” så rekommenderar vi att man träffas fysiskt särskilt då ett team skall startas. Men sen går det att jobba som ett högpresterande team utan att träffas fysiskt. Det kräver mer av dig som ledare och deltagare men du sparar på miljön och på allas tid.