Att leda på distans

Att leda på distans, en utmaning för styrelsearbetet!

Tack Emelie Palmér och Annika Stålhandske på Growing Leaders som idag gav oss konkreta tips och idéer samt inspiration kring att Leda på Distans!

Samarbete tar alltid tid och det skall det få göra, det är inget som gör sig självt. Spelreglerna i ditt distansledarskap är bärande för att teamet skall fungera och trivas, de behöver repeteras ofta. Hur säkerställer man kulturen och medarbetarhälsan på distans? Hur skapar man ett gemensamt engagemang? Detta var några av frågorna som togs upp och besvarades under nätverksträffen. Du behöver vara lite extra kreativ för att klara detta på distans.

Vi samarbetar med Growing Leaders och är du intresserad av deras utbildning eller vill ta kontakt med dem så följer du länken!