Aktuellt

Stenar i balans

Jämställdhet?

Vi har kommit långt med jämställdhetsarbetet på många sätt, men vi ser att kapitalet i förhållande till utbildningsnivåer och kompetens fortfarande väger tungt över på männens sida. För det andra visar både erfarenhet och breda undersökningar att blandat är bäst. Företag med blandad kompetens, både vad gäller kön och ålder, är mer långsiktigt hållbara. Det

Läs mer...

balans i styrelsen

Samspelet i styrelserummet

Styrelseuppdraget är en spännande och viktig uppgift. Minns känslan av att komma in i styrelserummet och träffa kollegorna för allra första gången… Hur blev jag presenterad? Vilka frågor fick jag? Hur presenterade sig de övriga ledamöterna för mig, och vilka tankar for genom mitt huvud? Vad blev jag mest överraskad av och vad värdesatte jag

Läs mer...

beans-in-cup-logo

Rekrytering styrelseordförande Beans in cup

UPPDRAGSFÖRFRÅGAN  I ett av våra uppdrag skall vi nu rekrytera en extern styrelseordförande till Beans in Cup.  Beans in Cup en av Sveriges ledande aktörer inom kaffe på jobbet. Företaget etablerades år 2017 genom en sammanslagning av tre olika, men ändå rätt så lika kaffebolag: Kaffebönan, Beans och inCup. Beans in Cup finns på 16

Läs mer...

Tiden

Att tänka på vid rekrytering till styrelsen

Förr i tiden ansågs ett styrelseuppdrag vara hedersamt att få och man satt ofta på sin post väldigt länge (kanske till och med hela sin livstid). Idag har synen ändrats och det är helt naturligt att se till företagets kompetensbehov och därmed också växla personer i styrelsen. Här gäller det att hitta en balans mellan

Läs mer...

Valberedning

Valberedning – att bereda val!

Vi vet alla att tiden har en tendens att rusa iväg, och vi vet, lika säkert, att mellan mars och juni infaller majoriteten av företagens bolagsstämmor. Hur ser det ut hos er? Har ni en utsedd valberedningsgrupp som arbetar strukturerat med styrelsens sammansättning eller tittar ni bland ert nära nätverk efter någon som kan ”passa

Läs mer...

tärningochmandat

Tar du ditt mandat?

Du som är ägare; Tar du det mandat du har för att tillsätta den bästa styrelsen? Och, har du talat om för din styrelse vad du vill att den skall åstadkomma? När uppdaterade du dina ägardirektiv senast? Mäktiga medelålders män i mörka kostymer. Så tänker sig många en bolagsstyrelse. Och det anmärkningsvärda är inte klichébilden

Läs mer...

Kretslopp

Våga bryta “ANDERS KRETSLOPP”

Det är dags för Anders att ge plats åt ökad mångfald i näringslivet! Framför oss har vi Anders. Anders har svensk härkomst, kan stoltsera med en civilekonomexamen från Handelshögskolan och har uppnått en respektabel ålder på runt 60 år. Anders har tidigare erfarenhet som vd och är den typiska styrelseledamoten i dagens svenska börsbolag. Faktum

Läs mer...

Gunilla Almgren

VARMT VÄLKOMMEN TILL SÄKRA KVINNORS NÄTVERKSTRÄFF!

Syfte med nätverket är att erbjuda ett kontaktnät, ett forum för erfarenhetsutbyten kring styrelsearbete och en möjlighet att skapa en opinion kring balans i styrelser. Vi vill visa på möjligheterna till karriär och bryta normen kring vem som är bärare av kompetens. Vår ambition är att påverka svenskt näringsliv till ett mer balanserat och produktivt

Läs mer...

Samspeletistyrelserummet

All makt utgår från styrelserummet

Sverige gjorde nyligen sitt bästa vinter-OS genom tiderna, 14 medaljer totalt. Herrarna tog 4 och damerna 10 medaljer. Fantastiska idrottare som inspirerar! Från högskola och universitet utexaminerades 2016/2017, ca 75 000 studenter. Av dessa var 64% kvinnor. Endast en knapp procent av riskkapitalet går till företag som startats av kvinnor. Kvinnor tjänar i snitt ca

Läs mer...