Aktuellt

Valberedning

Valberedning – att bereda val!

Vi vet alla att tiden har en tendens att rusa iväg, och vi vet, lika säkert, att mellan mars och juni infaller majoriteten av företagens bolagsstämmor. Hur ser det ut hos er? Har ni en utsedd valberedningsgrupp som arbetar strukturerat med styrelsens sammansättning eller tittar ni bland ert nära nätverk efter någon som kan ”passa

Läs mer...

tärningochmandat

Tar du ditt mandat?

Du som är ägare; Tar du det mandat du har för att tillsätta den bästa styrelsen? Och, har du talat om för din styrelse vad du vill att den skall åstadkomma? När uppdaterade du dina ägardirektiv senast? Mäktiga medelålders män i mörka kostymer. Så tänker sig många en bolagsstyrelse. Och det anmärkningsvärda är inte klichébilden

Läs mer...

Kretslopp

Våga bryta “ANDERS KRETSLOPP”

Det är dags för Anders att ge plats åt ökad mångfald i näringslivet! Framför oss har vi Anders. Anders har svensk härkomst, kan stoltsera med en civilekonomexamen från Handelshögskolan och har uppnått en respektabel ålder på runt 60 år. Anders har tidigare erfarenhet som vd och är den typiska styrelseledamoten i dagens svenska börsbolag. Faktum

Läs mer...

Gunilla Almgren

VARMT VÄLKOMMEN TILL SÄKRA KVINNORS NÄTVERKSTRÄFF!

Syfte med nätverket är att erbjuda ett kontaktnät, ett forum för erfarenhetsutbyten kring styrelsearbete och en möjlighet att skapa en opinion kring balans i styrelser. Vi vill visa på möjligheterna till karriär och bryta normen kring vem som är bärare av kompetens. Vår ambition är att påverka svenskt näringsliv till ett mer balanserat och produktivt

Läs mer...

Samspeletistyrelserummet

All makt utgår från styrelserummet

Sverige gjorde nyligen sitt bästa vinter-OS genom tiderna, 14 medaljer totalt. Herrarna tog 4 och damerna 10 medaljer. Fantastiska idrottare som inspirerar! Från högskola och universitet utexaminerades 2016/2017, ca 75 000 studenter. Av dessa var 64% kvinnor. Endast en knapp procent av riskkapitalet går till företag som startats av kvinnor. Kvinnor tjänar i snitt ca

Läs mer...

Mångfald och kompetens

Mångfald sker inte på bekostnad av kompetens!

Utan precis tvärt om: Mångfald är ett sätt att maximera kompetens, det är att samla kompetens. Vilket betyder att mångfald är lönsamt. Är du intresserad och vill lära dig mer så kan du läsa mer i boken ”Samspelet i styrelserummet” där vi skriver om att konflikten mellan kompetens och mångfald är en illusion. Köp den

Läs mer...

Stenar i balans

Mångfald är effektivitet och lönsamhet!

Varför har vi så mycket kompetens i samhället som inte används i dagens homogena styrelser? Det som pågår i styrelserummet påverkar oss alla – ägare, medarbetare, kund och leverantör. I en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld ökar kraven på professionalism, och det sätt på vilket styrelsen skapar värde i bolaget. Ökad mångfald i bolagsstyrelser är

Läs mer...