Aktuellt

Samspelet-i-styrelserummet_facebook_shared_image_rod

En självklarhet för ägarna att intressera sig för den bästa styrelsen

”Det borde vara en självklarhet för ägarna att intresserad sig för att få den bästa styrelsen” Så skriver Anne Almlund Rosengren, Vd Catella Corporate Finance Göteborg, entreprenör och verkar i flera styrelser. Rörligheten och mångfalden i styrelsen är oftast långtifrån samma som i samhället. Beror denna tröghet på bekvämlighet, okunskap eller ointresse? Det borde vara

Läs mer...

Digitalistering

Digitaliseringen – en transformation för styrelsen

Den ökade digitala användningen, som tar oss från ett post-industriellt samhälle till ett digitalt informationssamhälle, förändrar både vårt sätt att se på livet och hur vi agerar i vardagen. Den påverkar på djupet ett företags affärsmodell och därmed i allra högsta grad styrelsens arbete. Det som gällde då gäller inte nu; en ny verklighet utkristalliseras

Läs mer...

Duvor II

80% tänker som du

”Jag minns när jag var ny i en styrelse, där jag var enda kvinnan och resten av gruppen var män, och jag ställde en fråga efter det att en av de andra ledamöterna hade deklarerat sin ståndpunkt med fast stämma. Hur tror ni reaktionen blev? Just där och då ville jag bara sjunka genom golvet,

Läs mer...

Duvor

När känner du dig engagerad och energifylld?

Att arbeta i en styrelse innebär ofta att vi ”sitter i möte”. Att sitta i möte kan kännas tröttsamt emellanåt, du kanske tappar fokus en stund och tänker på något helt annat. Hur kan man då göra för att hitta omväxling och ny energi? Här kommer några tips, som är hämtade ur boken ”Samspelet i

Läs mer...

image

Vad menar vi med mångfald?

Det är viktigt att mångfald i styrelsen inte begränsas till en jämställdhetsfråga, även om stort fokus läggs på frågan, då bristen på kvinnliga styrelsemedlemmar är påtaglig och det är en av de obalanser som är synligast. Begreppet mångfald kan delas in i två kategorier; synliga och icke-synliga. De synliga är exempelvis nationalitet, kön och ålder

Läs mer...

Vinden har vänt!

Kvinnorna ökar i börsbolagens ledningsgrupper och antalet bolag med jämställda ledningar når nya rekordnivåer. Fortsätter utvecklingen i samma takt blir näringslivets ledningsgrupper jämställda år 2040. Det visar AllBrightrapporten 2016. – Äntligen har rekryteringarna börjat ta fart och vd:arna vaknat till liv. Var femte ledare är nu kvinna och jämställda ledningar ser ut att bli verklighet tidigare

Läs mer...

Samspelet-i-styrelserummet_facebook_shared_image_rod

Pressrelease – Tabun och fördomar i styrelserummet

Nu kommer den, boken som inte funnits på marknaden tidigare. Boken som vill engagera, avdramatisera och vässa styrelsearbetet i små och medelstora bolag och organisationer. I en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld ökar kraven på professionalism och på det sätt som styrelsen skapar värde i bolaget. Författarna vill uppmuntra till nya arbetsformer, skapa dialog och

Läs mer...

styrelseutbildning-sakra-kvinnor

Nästa styrelseutbildning startar i oktober 2017

Nu drar det ihop sig till nästa utbildningsstart i Säkra Kvinnor ”Diplomutbildning-Styrelsearbete i Ägarledda företag”. Utbildningsmål Målet med utbildningen är att deltagaren efteråt kan agera mer professionellt, effektivt och aktivt i styrelsearbetet i ägarledda bolag. Utbildningen utgår från den ram som en styrelseledamot arbetar inom i ett styrelsearbete. Det yttersta ansvaret för ett aktiebolags verksamhet

Läs mer...