Aktuellt

tabunochfordomar

Tabun och fördomar i styrelserummet

Hur ser man igenom tabun och undviker begränsande fördomar i ett styrelsearbete, så att styrelsen klarsynt och helhjärtat kan fokusera på att främja bolagets utveckling och intressen och skapa ökat värde enligt ägarnas intentioner? Spelfilmen ”En oväntad vänskap” kan ge vägledning. Den bygger på en sann berättelse om hur en vänskap utvecklas mellan en förmögen

Läs mer...

5G6A8228-retusch

Ökad mångfald innebär ökad kompetens – pressrelease 1/11

Säkra Kvinnor Styrelsebalans verkar för att öka mångfalden i bolagsstyrelser, vilket är ett omdiskuterat ämne, som ofta slutar i konflikt mellan jämställdhet och kompetens. Men mångfald betyder ökad kompetens, som i sin tur innebär ökad effektivitet och lönsamhet. I en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld ökar kraven på professionalism och på det sätt som styrelsen

Läs mer...

styrelseutbildning-sakra-kvinnor

Nästa utbildningsstart för ”Diplomutbildning-Styrelsearbete i Ägarledda företag”

Utbildningsmål Målet med utbildningen är att deltagaren efteråt kan agera mer professionellt, effektivt och aktivt i styrelsearbetet i ägarledda bolag. Utbildningen utgår från den ram som en styrelseledamot arbetar inom i ett styrelsearbete. Det yttersta ansvaret för ett aktiebolags verksamhet och utveckling har dess ägare, styrelse och vd. För att skapa en styrelse som vill

Läs mer...

diversity – mangfald

Mångfald – en konflikt mellan jämställdhet och kompetens

Ökad mångfald i bolagsstyrelser är ett omdiskuterat ämne, som ofta slutar i en konflikt mellan jämställdhet och kompetens. Men mångfald betyder egentligen ökad kompetens, som i sin tur innebär ökad effektivitet och lönsamhet. Läs gärna mer i vår bok ”Samspelet i styrelserummet – smarta drag för framtiden” som finns att köpa på Adlibris eller Bokus.

Läs mer...

agardirektiv styrelsearbete

Har du liksom många andra förstått vikten av tydliga ägardirektiv?

Många svenska bolag saknar ägardirektiv. Det är tillåtet att driva företag utan ägardirektiv, Aktiebolagslagen säger inte ett ord om detta. Men ett ägardirektiv underlättar. Är man flera som grundar ett företag tillsammans är det näst intill nödvändigt med ett ägardirektiv för att få en gemensam bild över viljan med företag. Vi bistår gärna med processledning

Läs mer...

Think big

Får de strategiska frågorna den plats de behöver?

Hur ser föredelningen ut mellan olika typer av frågor på er agenda? Ägnar ni stor del av mötestiden till frågor som inte går att påverka utan mest är ett konstaterande? För att vara redo och ha en snabbrörlighet i förhållande till omvärldens krav och förändring, behöver vi i styrelsen hålla blicken högt och fokusera framåt.

Läs mer...

Styrelse strategidag

Strategikonferens!?

Årets viktigaste möte skulle vi vilja kalla det. Det är mötet där vi pekar ut riktningen och huvudfrågorna för det kommande året. Vilka är de viktigaste strategiska frågorna styrelsen behöver arbeta med och ha fokus på de kommande tolv månaderna? Som ledstjärna i det här arbetet är det ovärderligt att ha tydliga och uppdaterade ägardirektiv.

Läs mer...

FKG och Säkra Kvinnor

FKG:s träff ”Kvinnor i Leverantörsindustrin”

Den 14 september arrangerade FKG sin 8:e träff för ”Kvinnor i Leverantörsindustrin” Träffen hölls tillsammans med HRM Engineering och Säkra Kvinnor Styrelsebalans – i HRMs lokaler på Eriksberg i Göteborg. Läs gärna artikeln: https://www.metal-supply.se/announcement/view/82168/fkgs_kvinnliga_natverk_kickar_igang_hosten_med_en_traff_i_goteborg?ref=newsletter

Läs mer...