Aktuellt

SCB På tal om kvinnor och män

SCB På tal om kvinnor och män

På tal om kvinnor och män: Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.

Läs mer...

Därför ger kvinnliga styrelseledamöter bättre resultat

Forskning har visat att kvinnliga styrelseledamöter tenderar att bli mindre likriktade än sina manliga motsvarigheter eftersom de inte har något ”gubb-nätverk” att ta hänsyn till.
Det gör en styrelse med kvinnliga ledamöter mer benägen att utmana vd:s strategiska beslut samt pusha vederbörande att överväga olika alternativ. Effekten i form av en mer försiktig hållning från vd

Läs mer...

IMG_7160

Annika Ebenholm om Samspelet i Styrelserummet

Annika Ebenholm, HSB Nordvästa Götaland, som har läst vår bok säger: ”Jag tycker jättemycket om den och har den som inspiration….. den används varje månad på något sätt…Största behållningen för mig är att den är rak och uppriktig, men även att upplägget inbjuder till diskussion om hur man har det och hur man egentligen skulle

Läs mer...

lika

Varmt välkomna till Säkra Kvinnors nätverksträff

Varmt välkomna till Säkra Kvinnors nätverksträff! Syfte med vårt nätverk är att erbjuda ett kontaktnät, ett forum för erfarenhetsutbyten kring styrelsearbete och en möjlighet att skapa en opinion kring balans i styrelser. Vi vill visa på möjligheterna till karriär och bryta normen kring vem som är bärare av kompetens. Vår ambition är att påverka svenskt

Läs mer...

Hur ska den moderna styrelsen hantera de snabba förändringarna i svenskt näringsliv?

Podcast avsnitt med Transforming Business – lyssna här! Förutsättningarna i Svenskt näringsliv förändras snabbt genom ny teknik, nya krav på datasäkerhet, ökad konkurrens, ändrade köpbeteenden och framförallt en ökad förväntan  på att företag jobbar med jämställdhet, hållbarhet och minskad korruption. Detta ställer givetvis stora krav på styrelsen. Lyssna till byBrick Managements podcast Transforming Business, där

Läs mer...

Jämställdhet

Säkra Kvinnor Styrelsebalans certifierar styrelser i jämställdhet

För Säkra Kvinnor Styrelsebalans är jämställdhetsfrågan ytterst viktig för att skapa tillväxt och bygga långsiktigt hållbara företag. Utvecklingen går för långsamt och ledningsstrukturerna är relativt konstanta. Därför finns ett behov av att lyfta jämställdhets- och mångfaldsarbetet till styrelsenivå och att certifiera styrelser i jämställdhet. Se pressrelease här!

Läs mer...

Island

En del att lära från Island!

En ny lag på Island gör det olagligt att betala kvinnor mindre än män. Företagen måste certifieras för att att visa att de har lika lön. Island har i 9 år i rad rankats som det bästa landet i världen när det gäller jämställdhet mellan könen. Här har Sverige en del att lära anser vi! 

Läs mer...

Nyamko Sabuni

Årets mångfaldschef 2019

Nyamko Sabuni tilldelas priset ”Årets mångfaldschef 2019” för sitt arbete som hållbarhetsdirektör på ÅF AB. Bakom priset står servicebolaget Sodexo och tidningen Chef.

Läs mer...

Anna Kinberg Batra

Bortsortering av kvinnliga ledare gör Sverige fattigare

I en debattartikel i DI skriver Anna Kinberg-Batra och Ingalill Holmberg om bortsorteringen av kvinnliga ledare gör Sverige fattigare! ”I ett näringsliv som möter stenhård konkurrens från hela världen, där gamla strukturer och hela branscher slås sönder av digitalisering och robotisering, ställs helt nya krav, på både företag och deras ledningar. Det gäller även i

Läs mer...