Aktuellt

Mångfald och kompetens

Mångfald sker inte på bekostnad av kompetens!

Utan precis tvärt om: Mångfald är ett sätt att maximera kompetens, det är att samla kompetens. Vilket betyder att mångfald är lönsamt. Är du intresserad och vill lära dig mer så kan du läsa mer i boken ”Samspelet i styrelserummet” där vi skriver om att konflikten mellan kompetens och mångfald är en illusion. Köp den

Läs mer...

Stenar i balans

Mångfald är effektivitet och lönsamhet!

Varför har vi så mycket kompetens i samhället som inte används i dagens homogena styrelser? Det som pågår i styrelserummet påverkar oss alla – ägare, medarbetare, kund och leverantör. I en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld ökar kraven på professionalism, och det sätt på vilket styrelsen skapar värde i bolaget. Ökad mångfald i bolagsstyrelser är

Läs mer...

Samspelet-i-styrelserummet_facebook_shared_image_rod

Våga bilda ett vinnande lag!

”Det borde vara en självklarhet för ägare att intressera sig för den bästa styrelsen” ( citat Anne Almlund Rosengren, vd Catella Corporate Finance Göteborg) Oss kan du anlita för att: – Föreläsa om olika ämnen som tex: ”Hur vi blir en effektivt arbetande styrelse” ”Hur vi fattar våra styrelsebeslut” ”Arbeta med värdegrund ur ett styrelseperspektiv”

Läs mer...

Tiden

Tiden

Förr i tiden ansågs ett styrelseuppdrag vara hedersamt att få och man satt ofta på sin post väldigt länge (kanske till och med hela sin livstid). Idag har synen ändrats och det är helt naturligt att se till företagets kompetensbehov och därmed också växla personer i styrelsen. Här gäller det att hitta en balans mellan

Läs mer...