Aktuellt

Solideq

Vi söker en styrelseordförande till Solideq Group

Solideq Group är en koncern bestående av: Ställning Karlskoga AB, Sverige Solideq AS, Norge Solideq Stilladser A/S, Danmark.  Bolagens huvudverksamhet är försäljning av byggställningsutrustning via näthandel samt traditionell b2b försäljning. Koncernen bildades 4 September 2019. Dotterbolagen i Sverige och Norge har varit verksamma över 10 år och nyckelpersonal har mycket lång erfarenhet inom ställningsbranschen. Det

Läs mer...

Välkommen till Västsveriges Styrelse-AW den 11 mars

Framtidens styrelsearbete påverkar oss alla – ägare, medarbetare, kund och leverantör! I en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld ökar kraven på styrelsen att jobba löpande med strategisk utveckling, bredda omvärldsperspektivet och vässa styrelsearbetet genom att arbeta allt mer hållbart. Syftet med Västsveriges Styrelse-AW är att skapa en arena för aktuella och tongivande styrelsefrågor samt skapa

Läs mer...

Säkra Kvinnor

NYTT ÅR OCH NYA TANKAR

Med dagens teknik kan vi i allt större utsträckning jobba ihop, trots att vi inte sitter fysiskt tillsammans. För att lyckas med det fordras ett medvetet och strukturerat arbete. Vi på Säkra Kvinnor är övertygade om att fler och fler svenska styrelser väljer att genomföra vissa av sina virituella möten och på distans i framtiden.

Läs mer...

GL

ATT LYCKAS BYGGA ETT VÄL FUNGERANDE TEAM TROTS FYSISKT AVSTÅND

Här kommer några tips från Annika Stålhandske på Growing Leaders som jobbar med ledarskap och team. Annika och hennes kollega Emelie Palmér har speciellt fokuserat på virituellt ledarskap eftersom båda två har lång erfarenhet av att själva leda på det sättet och vi ser att deras sätt att jobba skulle lämpa sig väl även för

Läs mer...

Hur ska den moderna styrelsen hantera de snabba förändringarna i svenskt näringsliv?

Podcast avsnitt med Transforming Business – lyssna här! Förutsättningarna i Svenskt näringsliv förändras snabbt genom ny teknik, nya krav på datasäkerhet, ökad konkurrens, ändrade köpbeteenden och framförallt en ökad förväntan  på att företag jobbar med jämställdhet, hållbarhet och minskad korruption. Detta ställer givetvis stora krav på styrelsen. Lyssna till byBrick Managements podcast Transforming Business, där

Läs mer...

Emelie Palmer

OLIKA ÄR BÄST – MÅNGFALD I STYRELSERUMMET

Under föreläsningen OLIKA ÄR BÄST – MÅNGFALD I STYRELSERUMMET pratade Emelie Palmér, ägare och partner i Growing Leaders om hur vi måste våga utmana normen, generellt och specifikt när vi bygger team. När vi bygger team är det lika viktigt om det är ett team i form av en styrelse eller ett team i bolaget. Föreläsningen

Läs mer...

Samspelet i styrelserummet

Bokrelease för två år sedan!

Idag för precis två och ett halvt år sedan hade vi releasefest för vår bok Samspelet i styrelserummet – smarta drag för framtiden. Det var en kul tillställning med kollegor, nära och kära. Boken är precis lika aktuell idag som när den kom ut. Tyvärr, kanske man kan säga. Ingen hade varit gladare än vi

Läs mer...

Shippingpodcast_lena_gothberg_official-e1495392316421

Varmt välkommen på Säkra Kvinnors nätverksträff 30 januari!

Syfte med vårt nätverk är att erbjuda ett kontaktnät, ett forum för erfarenhetsutbyten kring styrelsearbete och en möjlighet att skapa en opinion kring balans i styrelser. Vi vill visa på möjligheterna till karriär och bryta normen kring vem som är bärare av kompetens. Vår ambition är att påverka svenskt näringsliv till ett mer balanserat och

Läs mer...

SCB På tal om kvinnor och män

SCB På tal om kvinnor och män

På tal om kvinnor och män: Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.

Läs mer...

Därför ger kvinnliga styrelseledamöter bättre resultat

Forskning har visat att kvinnliga styrelseledamöter tenderar att bli mindre likriktade än sina manliga motsvarigheter eftersom de inte har något ”gubb-nätverk” att ta hänsyn till.
Det gör en styrelse med kvinnliga ledamöter mer benägen att utmana vd:s strategiska beslut samt pusha vederbörande att överväga olika alternativ. Effekten i form av en mer försiktig hållning från vd

Läs mer...