80% tänker som du

”Jag minns när jag var ny i en styrelse, där jag var enda kvinnan och resten av gruppen var män, och jag ställde en fråga efter det att en av de andra ledamöterna hade deklarerat sin ståndpunkt med fast stämma. Hur tror ni reaktionen blev? Just där och då ville jag bara sjunka genom golvet, men upptäckte efter en stund att min fråga var högst relevant och att kollegorna inte heller hade förstått. Skillnaden var att de inte vågade fråga… Redan då, och fortfarande, känner jag mig stolt över mitt mod och har fått bevis för att om jag vågar vara modig så hjälper jag både mig själv och bolaget framåt. Vad är det värsta som kan hända?”

I majoriteten av de situationer du hamnar i kan du vara trygg med att cirka 80 procent av de andra tänker och undrar över samma saker som du själv. Det är dock inte alla som har modet att ge uttryck för det. Ibland tillhör du kanske istället de 20 procent som tänker annorlunda och har du då modet att ge uttryck för det, så säger några av de övriga ”Ja, just det, det har vi inte tänkt på”.

De ”jobbiga” frågorna är oftast jobbigast för dig själv. För de andra i gruppen upplevs det hjälpsamt att få klargörande och intressanta frågor. Och det är ett hjälpsamt klimat som gynnar er i styrelsen. Läs gärna mer i kapitlet ’Spelet i styrelserummet’ om kommunikation och feedback. När du är modig blir du samtidigt ett föredöme för såväl bolaget som dina styrelsekollegor och för medarbetarna.