Bortsortering av kvinnliga ledare gör Sverige fattigare

I en debattartikel i DI skriver Anna Kinberg-Batra och Ingalill Holmberg om bortsorteringen av kvinnliga ledare gör Sverige fattigare!

”I ett näringsliv som möter stenhård konkurrens från hela världen, där gamla strukturer och hela branscher slås sönder av digitalisering och robotisering, ställs helt nya krav, på både företag och deras ledningar. Det gäller även i politiken, vars spelregler nu utmanas och förändras och där alltfler uttrycker oro över demokratins hållbarhet. Har Sverige då råd att hålla fast vid normer om ledarskap som systematiskt åsidosätter kompetens, i någon del av vårt samhälle?”

Läs hela artikeln här!