Aktuellt

Gender-Equality

Nätverksträff 16 oktober

Syfte med vårt nätverk är att erbjuda ett kontaktnät, ett forum för erfarenhetsutbyten kring styrelsearbete och en möjlighet att skapa en opinion kring balans i styrelser. Vi vill visa på möjligheterna till karriär och bryta normen kring vem som är bärare av kompetens. Vår ambition är att påverka svenskt näringsliv till ett mer balanserat och produktivt styrelsearbete.

Charlotte Axelsson och Liselott Vahermägi, LEDA20 föreläser om –
Jämställdhet – Genus – Ledarskap

JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap – är en ledarskapsutbildning med fokus på jämställdhet och genus. För att kunna förstå, arbeta med och utveckla jämställdhet behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Utifrån denna kan var och en gå vidare och fördjupa sig, välja ståndpunkter och strategier.

Våra JGL-handledare kommer att dela med sig av några inspirerande smakprov från utbildningen. Dessutom kommer du lära dig om härskartekniker.

Välkomna till en morgon med olika tankar och mycket dialog.

Välkomna till en morgon med olika tankar och mycket dialog.

Datum:                              Fredagen den 16 oktober
Tid:                                     Kl. 08.00-09.00
Plats:                                  Digital föreläsning

Anmälan sker på info@sakrakvinnor.se senast onsdagen den 14 oktober (först till kvarn då det finns en begränsning i hur många personer vi kan ta emot). Inbjudan via en länk kommer därefter till de anmälda.

Varmt välkommen!
Susanne Areschoug, Malin Friis-Liby, Karina Lindgren