Relevant kompetens har alltid varit ett grundläggande kriterium vid val eller rekrytering av styrelsemedlemmar. Det är det fortfarande, kanske i större utsträckning än någonsin. Men för att en styrelse i sig ska bli verkligt kompetent och kunna göra betydande skillnad för företagets framgång krävs mer än bara starka individer med rätt kunskaper.

1. Utvärdering och kartläggning

Då det är ett viktigt strategiskt beslut att rekrytera in medlemmar i sin styrelse sker denna rekrytering efter att vi säkerställt, utvärderat och kartlagt hur styrelsen arbetar idag. Allt följer en kvalitetssäkrad process.

2. Matchning av kompetens

Säkra Kvinnor rekryterar ut och matchar styrelsemedlemmar och styrelse-
ordföranden som har en bred erfarenhet av strategiskt arbete.

styrelseledamotutbildning

3. Kvalitetssäkring

Om inventeringen visar på att styrelsen jobbar framåt och drar nytta av de kompetenser som finns i styrelsen och i företaget men behöver komplettera med ytterligare en styrelsemedlem så tar en rekryteringsprocess vid.

4. Beslut

En styrelse bör vara väl sammansatt och arbeta på ett modernt och effektivt sätt för att säkerställa företagets framtid, attraktionskraft och framgång.

Först utvärdering - sedan rekrytering
vi berättar gärna hur!
Kontakta oss

Vi vill rekrytera rätt kompetens med en bred erfarenhet av strategisk arbete.

Läs mer...

Vi har endast personer med bra kvalifikationer i poolen.

Läs mer...

Vi erbjuder en grundläggande styrelseutbildning.

Läs mer

Certifiera utbildning för en jämställd styrelse – JGL

Läs mer